martes, 27 de noviembre de 2012


Duas magníficas bailadoras e compañeiras,Oliva e Ana,no teatro Rosalia de Castro.(Fotografia feita durante os actos do cincuenta aniversario da agrupación.)