martes, 22 de enero de 2013


Bailando a "Muiñeira de Chantada" nos actos do 50 aniversario.Esta peza foi montada como homenaxe a os gaiteiros de Soutelo,e en especial ao seu compositor,Avelino Cachafeiro,"O Gaiteiro de Soutelo".