martes, 22 de enero de 2013


Bailando a "Muiñeira de Chantada" nos actos do 50 aniversario.Esta peza foi montada como homenaxe a os gaiteiros de Soutelo,e en especial ao seu compositor,Avelino Cachafeiro,"O Gaiteiro de Soutelo".

Anverso e reverso da tarxeta identificativa do I Festival de folclore da C.E.E.,co programa de actuacións.Ano 1.989

Boa fin de semana que tiveramos eiquí,