miércoles, 15 de julio de 2015
Interior do libreto que formaba o programa da actuación que fixeron de forma conxunta "Aturuxo" e  "Cantigas e Agarimos" de Santiago,representando as esceas "Ruada"(pertencente ao espectáculo "Tempos de danza"), e "A morte do gaiteiro" no ano 1964.

Dia do corista
Entrevista feita a nosa secretaria Isabel Garcia Quintela,con motivo da celebración do dia do corista,e publicada no diario "El Ideal Gallego" o sábado 11 de Decembro de 1971.